fbpx

Doğru Kompozisyon ile Kusursuz Sunum Tasarımları

“Bir resim bin sözcüğe bedeldir” veya “Anlatma göster” gibi tasarım dünyasına yön veren sözleri duymuş olanlarınız mutlaka vardır. Sunum tasarımı hazırlarken seçtiğiniz fotoğrafın doğru kompozisyonu ise, bu sözcüklerin akılda kalmasını sağlayan en güçlü görsel etkendir. İnsan zihni hikayeleştirilerek verilen bilgileri çok daha kolay hatırlar ve bu hikayeyle duygusal bir etkileşime girer. Böylece sunum salt bilgilerin düz bir şekilde aktarıldığı iletişim formatı olmaktan çıkar, aynı zamanda hikaye anlatımı gibi konseptleri de içeren zengin bir deneyim halini alır.

Deneyim diyoruz diyoruz çünkü, tasarımın vaat ettiği tek şey estetik bir bütünsellik değildir. Aynı zamanda bir iletişim biçimi olarak tasarım, anlamlı bilginin akışı sağlamak ve karşı tarafa bir deneyim vaat etmek gibi işlevlere de yana verir. Bu bağlamda sunumlarımızda tercih edeceğimiz anlatım teknikleri ve kompoziyon genel olarak tasarımı bütünleyici bir işlev üstlenir.

Tüm bu etkenler göz önünde bulıundurulduğunda belirlediğiniz tema çerçevesinde doğru kompozisyonu kullanmak, fotoğrafların veri bombardımanından ziyade daha bilgiyi aktarmasını kolaylaştırır. Sunumunuzu hikayeleştirmenize yardımcı olacak fotoğraflar, sunum sona erdiğinde hatırlatıcı madde imlerine dönüşür.

Peki doğru kompozisyon nedir? Sunumda kompozisyon anlatım performansını ve dinleyici deneyimini nasıl etkiler? Sunum tasarım sürecinde doğru kompozisyonu belirlemek ne gibi bir etki yaratır? Gelin birlikte bu sorular dahilinde öne çıkan başlıkları daha detaylı inceleyelim.

Akıldan Çıkmayacak Bir Denge İçin: Asimetri

Akıldan Çıkmayacak Bir Denge İçin: Asimetri

Fotoğrafın simetrik bir bütünlük içinde kurgulanması bazı kullanımlarda işlevsel ve etkili olurken, diğer taraftan asimetri yapısında barındırdığı gerçekçi ve doğal izlenim sayesinde duygularla güçlü bir etkileşim kurabilir.

Başarılı bir kompozisyona sahip asimetri, özellikle özgün bir denge yaratmak isteyenler için akıllardan çıkmayacak bir görüntü sağlar. Asimetri beklenmedik bir görüntü olarak izleyiciyi şaşırtır, yönlendirir, hareket yaratır. Simetrinin yarattığı armonik dingin ve sakin yapının aksine, sunum tasarımında doğal bir dinamizme ve heyecana ihtiyaç duyuyorsanız, kullandığınız fotoğrafın asimetrisini değerlendirmenizi öneririm.

İşlevsel ve Güçlü Bir Öge: Boş Alan

İşlevsel ve Güçlü Bir Öge: Boş Alan

Mizampajı tasarlarken ve oluştururken en ufak bir noktayı bile nerede kullandığımız önem arz eder. Bu noktada, kullandığınız fotoğrafın tüm alanlarının dolu olması gerekmiyor. Aksine, fotoğrafta boş veya nötr bir alan olması, görselin geri kalan kısmı ile etkileyici bir kontrast oluşturarak vurgulanan ögeye bir arka plan oluşturur. En sık kullanılan sunum tasarim teknolojileri arasında yer alan fotoğrafik yöntemler, böylelikle anlatının daha da estetik bir formatta aktarılmasına yardımcı oluyor.

Sadece bu da değil; böylece fotoğrafta metin için harika bir alan kalır. Sunumunuzda dikkat çekmek istediğiniz başlıkları ya da verileri bu alan üzerine yerleştirerek ahenk oluşturabilirsiniz.

İstediğiniz Duyguyu Vermek İçin: Bakış Açısı

İstediğiniz Duyguyu Vermek İçin: Bakış Açısı

Bakış açısı, bir fotoğrafı veya grafik tasarım çalışmasını tamamlayan en önemli etkenlerden biri. Bu bağlamda bakış açısı ve perspektif, fotoğrafa bakan kişinin kendini konumlandıracağı yeri belirler. Bir dağın zirvesinden etekleri görecek şekilde çekilen fotoğraf ile dağın eteğinden zirveye bakan fotoğrafın izleyicide yaratacağı etki asla aynı olmaz.

Fotoğrafın çekildiği bakış açısı, bütün anlamı değiştirir. Buna bağlı olarak, gündelik öğelerin veya sahnelerin bile dikkat çekici ve özgün hale geldiğini görebilirsiniz. Bakış açısı, özellikle ‘güç’ mesajı vermek isteyen kişiler için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir tekniktir. Kuş bakışı çekim, alttan çekim veya göz hizasından çekim gibi farklı tekniklerle çekilmiş fotoğrafları gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız!

Derinlik Etkisi Yaratmak İçin Altın Kural: Perspektif

Derinlik Etkisi Yaratmak İçin Altın Kural: Perspektif

Fotoğrafçılık kapsamındaki altın kurallardan biri olan [perspektif](https://www.landscape2art.com/perspective-in-photography.html#:~:text=Perspective in photography is important,eyes are capable of seeing.), fotoğraftaki görsel derinliği belirleyen bir etkendir. Perspektif konusunda başarılı olan fotoğrafçıların ortaya koyduğu işler, iki boyutlu görüntüler üzerinde dramatik bir derinlik etkisi yaratır. Örneğin, uzayıp giden bir yolun fotoğrafı doğru perspektife bağlı olarak süreklilik hissi uyandırır. Bu tür fotoğraflar, gelecekle ilgili konuşurken işinize yarayabilir.

Ayrıca perspektif sayesinde, izleyicinizi dikkat çekmek istediğiniz konuya daha farklı yaklaşmaya yönlendirebilirsiniz. Bu da sunumda kullanılan fotoğrafla etkileşime geçmeyi hızlandırarak izleyicinin dikkatini üstünüzde tutar.

Ayrıntılarla Zenginleşmek İçin: Kırpma

Ayrıntılarla Zenginleşmek İçin: Kırpma

Günlük hayatta karşılaşılan çok sıradan bir sahneyi, farklı bir anlam katarak sunumunuzda kullandığınız zaman izleyiciyi tam kalbinden vurmayı başarırsınız. Bu aşamada sunum tasarım projelerinizde daha estetik bir görsellik ortaya koymak adına fotoğrafları kırpma yoluna gidebilirsiniz.

Yakın çekim ya da bir fotoğrafın belli bir bölümünün kırpılması, sıkça karşımıza çıksa da fark edilmeyen ilginç ayrıntıları ortaya çıkararak sunumunuzun etkileyici hale gelmesini destekler. Nesnenin tamamını görmekten çok, nesnenin bir kısmını yakından görmek bazı durumlarda daha cazip olabilir.

Sunum Vurguyu Desteklemek İçin: Arka Plan

Vurguyu Desteklemek İçin: Arka Plan

Yukarıda bahsettiğimiz boş alan tekniğinde geçerli olan kurallar aynı zamanda arka plan yapılandırması için de geçerli. Arka plan ile fotoğrafın en ilgi çekici noktası arasında bir kontrast oluşturun. Arka plan ve vurgulanacak ögenin ahengi, dikkat dağıtıcı değil odaklanmayı ve vurguyu destekleyecek şekilde olmalıdır. Sunumunuz için fotoğraf seçerken buna mutlaka özen gösterin.

Diğer taraftan ilgi çekici bir ögeye sunumunuzda yer verirken, fotoğrafın arka planını sunum arka planınızla aynı renkte kullanarak bütünlük sağlayabilirsiniz.

Sunum Alan Derinliği ya da Odak Noktası

Alan Derinliği ya da Odak Noktası

Alan derinliği, bir fotoğrafta net olarak görünecek olan bölge olarak tanımlanabilir. Doğru alan derinliğiyle kompozisyon bulan bir fotoğraf tasarımı, sunumunuzu yalnızca estetik olarak değil, işlevsel olarak da olumlu etkiler

Alan derinliğinin doğru kullanıldığında, fotoğrafa hafızalara kazınan bir vurgu katar. Örneğin, fotoğrafın hiyerarşik olarak daha az önem taşıyan bölümünü bulanık kullanarak fotoğrafın önemli kısmına odaklanmaya yardımcı olabilirsiniz. Doğru odak noktası, izleyicinin vurgulamak istediğiniz noktayı fark ettiğinden emin olmanızı sağlar.

Dinamik Bir Sunum için: Hareket

Dinamik Bir Sunum için: Hareket

Fotoğraf, sabit bir an anlamına gelmez. Hareket eden bir nesneye ya da kişiye ait fotoğraf sunumunuza dinamik bir etki kazandırır. Sunumunuzda böyle bir dinamizme ihtiyacınız olabilir!

Özellikle konuşmanın ya da konuların tekdüze gitmeye başladığınız noktalarda hareketi barındıran fotoğraflara yer verin. Böylece izleyiciler için sunum daha keyifli ve dinamik hale gelir. Bunun haricinde sunum tasarım projenizde hareketi dinamizm ve haraketi sağlamak için fotoğraf harici yöntemler de tercih edebilirsiniz. Bu noktada, 2020 sunum tasarım trendleri arasında da gösterilen video sunum formatı, hareketli ve dinamik bir sunum konsepti için en etkili yöntemlerden biridir.

Sunum Dikkatleri Toplamak İçin: Ritim

Dikkatleri Toplamak İçin: Ritim

Fotoğrafta ritim kullanmak, önemli bulduğunuz ögenin vurgulanmasını sağlar. Böylece izleyicinin dikkatini ve ilgisini anlattığınız konuya çekme şansınız artar.

Tekrar eden imgeler, doğası gereği göz alıcıdır. İzleyicinizin gözlerinizi sunumdan alamamasını istiyorsanız, bu tür fotoğraflardan mutlaka faydalanın. Çarpıcı bir etki yaratmak istediğiniz zamansa, bu tekrar eden desenleri manipüle etmek eşsiz bir yöntem olabilir! Fotoğrafın yanı sıra ritim için VR veya Ar gibi sunum teknolojileri de sık sık sunum tasarım çalışmalarında tercih edilebilmektedir.

Sunum Canlılık ve Özgünlük İçin: Renk

Canlılık ve Özgünlük İçin: Renk

Renkli görüntüler, her zaman kitlenizin ilgisini çeker. Renkler, kullandığınız fotoğrafın bazı bölümlerini vurgulayarak belirli ruh hallerini ve duyguları aktarma gücüne sahiptir.

Bunun yanı sıra, desenlerin ya da renklerin net bir şekilde manipüle edilmesi için renkleri kullanabilirsiniz. Örneğin, kırmızı bir desenle kaplı bir arka plan, yeşil renkte bir nesneyle bölündüğünde dikkat çekmek istediğiniz nesne asla dikkatten kaçmaz.

Sonuç

Bir önceki yazımda, fotoğraf seçiminde dikkat etmenizi önerdiğim temel başlıklara değinmiştim. Bu yazıda ise, işi bir adım daha ileri götürerek doğru kompozisyonun sunumunuzu nasıl zenginleştireceğinden bahsettik. İlk yazıda peşinden gittiğimiz soru “Hangi görsel sunumumu güçlendirir?” iken, bu adımda “Seçtiğim görselin kompozisyonu, sunumda anlatım teknikleri açısından istediğim duyguyu veriyor mu?” sorusuna cevap aradık.

Yukarıda bahsettiğimiz her bir teknik, fotoğrafta farklı bir etki yaratıyor. Çünkü farklı kompozisyonlar izleyicinin, sunumunuzla farklı şekilde etkileşime girmesini destekliyor. Umut vermek mi, güçlü hissettirmek mi, heyecanlandırmak mı yoksa güven vermek mi istiyorsunuz? Elbette bu soruları sonsuza kadar uzatmak mümkün. İzleyicide istediğiniz duyguyu ya da yaklaşımı yaratmak için kullandığınız fotoğrafların kompozisyonuna mutlaka özen gösterin.

Sunumlarda 10/20/30 Kuralı Nedir?

Sunum / May 17, 2024

Sunumlarda 10/20/30 Kuralı Nedir?
Daha Fazlası
Bir Sunum Yapısı Nasıl Oluşturulur?

Sunum / Nis 24, 2024

Bir Sunum Yapısı Nasıl Oluşturulur?
Daha Fazlası
Etkili Sunum İçeriği Yazmak: Kapsamlı Bir Kılavuz

Sunum / Mar 21, 2024

Etkili Sunum İçeriği Yazmak: Kapsamlı Bir Kılavuz
Daha Fazlası
Bir Sunumun Başarısını Nasıl Ölçersiniz?

Sunum / Şub 26, 2024

Bir Sunumun Başarısını Nasıl Ölçersiniz?
Daha Fazlası
İkna Psikolojisi: Etkileyici Tasarımlar İçin Yöntemler

Sunum / Oca 31, 2024

İkna Psikolojisi: Etkileyici Tasarımlar İçin Yöntemler
Daha Fazlası
Tasarım Yoluyla Markalaşma: Tutarlı Bir Görünüm Oluşturmak

Sunum / Ara 27, 2023

Tasarım Yoluyla Markalaşma: Tutarlı Bir Görünüm Oluşturmak
Daha Fazlası
Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmenin 4 Yolu

Sunum / Kas 30, 2023

Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenmenin 4 Yolu
Daha Fazlası
Farklı Öğrenme Stillerine Göre Sunumlar Tasarlamak

Sunum / Kas 08, 2023

Farklı Öğrenme Stillerine Göre Sunumlar Tasarlamak
Daha Fazlası
Küresel Sunum Stratejileri: Yaygın Hatalardan Kaçınmak

Sunum / Kas 01, 2023

Küresel Sunum Stratejileri: Yaygın Hatalardan Kaçınmak
Daha Fazlası
Kazandıran Satış Sunumları Nasıl Oluşturulur?

Sunum / Eyl 07, 2023

Kazandıran Satış Sunumları Nasıl Oluşturulur?
Daha Fazlası
Scroll Top