• en
  • tr

Vaillant Türkiye Kurumsal Sunum

  • Sunum Tasarımı ,
  • Müşteri: Vaillant
  • Yaratıcı Yönetmen: Ozgun Ozpinar
  • Sunum Tasarımı: Ozgun Ozpinar

Tüm tanıtım ve satış kanallarında kullanılmak üzere Vaillant Türkiye için şirketin yerelde ve globaldeki marka konumuna dair bilgilerin paylaşıldığı bir kurumsal sunum hazırlandı.

Vaillant’ın kurumsal rengi olan yeşil, sunumun her bir sayfasında ağırlıklı olarak kullanıldı. Kurumsal kimliğe paralel, modern sunum tasarımı için minimalist bir yaklaşım benimsendi.

h h h h h h h h

The Big Chill Fest 2019

Essentıal Energy Dönüşüm Toplantıları

OOPS!We are so glad you are here!

Why don’t you subscribe to our mailing list and…

Stay in touch with us to hear about or latest works, blogs, promotion and newsletter,

Help us grow our business as we create influential and successful designs, 

Collaborate with us to make a difference for your next project.