fbpx

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir fikri estetize ederek, basılı veya dijital medya kanalları üzerinden tasarımsal bileşenleri kullanarak aktarmayı amaç edinen bir disiplindir. Bu tanımlama doğrultusunda grafik tasarım disiplininin temel yaklaşımı; markaların, organizasyonların ve kişiliklerin kendi kimliklerini daha net yansıtacak görsel bileşenlere sahip olması olarak temellendirilebilir. Grafik tasarım araçları ve yaklaşımları kullanılarak kurumsal kimlik, iletişim sürecinde kullanılacak ton ve görsel dil belirlenir. Bu doğrultuda kitlesi ile daha nitelikli diyalog kurmak isteyenler için grafik tasarım yaklaşımları olmazsa olmaz olarak değerlendirilebilir.

Grafik Tasarım Araçları & Kurumsal Kimlik

İşletmelerin ve organizasyonların markalaşma yolunda atacakları en önemli adım, kurumsal bir kimliğe sahip olmaktır. Logo, amblem, renk paleti, tipografi ve benzeri görsel detayları kapsayan kurumsal kimlik; markanın çağrışım kuvvetini arttırmasına yardımcı olur. Markayı bütünleyerek onun sadece bir isimden ibaret olmasının önüne geçer. Markanın görsel yönünü zenginleştirerek kitlesiyle olan etkileşimini zenginleştirmesine yardımcı olur. Kurumsal kimlik olmadan markalaşma süreci tamamlanamaz. Marka olmanın ilk koşulların başında; marka adı ile uyumlu, markayı çağrıştıracak ve onun hatırlanabilirliğini kuvvetlendirecek bütünsel ve görsel bir kimliğe sahip olmak yer alır.

Grafik Tasarımda Çağdaş Yaklaşımlar

Özgün Özpınar Sunum Stüdyosu olarak en yeni grafik tasarım teknolojilerini kullanıyor, güncel trendleri yakından takip ediyor ve iş skalamızı da bu doğrultuda geliştiriyoruz. Türkiye'nin önde gelen markaları ile uzun soluklu ilişkiler kuruyor, onların grafik tasarım süreçlerine yönelik ihtiyaçlarında içgörü odaklı projeler geliştiriyoruz. Dolayısı ile yaratıcı, gelecekten güç alan bir bakış açısı ile iş ortaklarımızın geleceklerini çizmelerine yardımcı oluyoruz. Başta logo ve kurumsal kimlik tasarımı gibi alanlarda iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik referanslarımızı bu sayfa üzerinden sizlerle paylaşıyoruz. Bunlar haricinde hizmetimiz dahilinde kapak tasarımı, tipografi geliştirme, broşür ve katalog tasarımı gibi görsel ihtiyaçlara da yanıt veriyoruz.

Scroll Top