fbpx
  • EN
  • TR

Etkinlik & Etkinlik Sunumu

Modern dünyada, pazarlama iletişimi ya da halkla ilişkiler gibi kavramlar geleneksel reklam yöntemlerine indirgenemeyecek kadar değişti. Günümüzde satış odaklı bir iletişim ekolünden, değer yaratan ve markaların tüketici ile konuştukları bir iletişim modeline geçiş yapıldı. Böylesine bir ekosistemde de markalar, tüketicileri ile nitelikli bir iletişim kurabilmek için etkinlik adı altında seminer veya kongre gibi farklı çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu bağlamda etkinlik; markaların, kişilerin veya organizasyonların tüketici kitleleri ile fiziksel bir etkileşim kurabilmek için organize ettikleri gerçek zamanlı bir deneyim olarak tanımlanabilir. Etkinliği organize etmek, sadece insanları bir araya getirmekle alakalı değildir. Etkinlik aşamasında ortam deneyiminden, kullanılacak olan görsel materyallerin tasarımına kadar uzanan 360 derece bir konsept geliştirme süreci söz konusudur.

Etkinlik & Etkinlik Deneyimi Tasarımı

Etkinlikte deneyim, katılımcıların aktif olarak etkinliğin parçası olabilmesi açısından hayati önem arz eder. Bu bağlamda etkinlikte sahne tasarımı, standların belirlenmesi, kullanılacak olan dekorların belirlenmesi gibi tasarımsal detaylar söz konusudur. Etkinliğin istenilen konseptte istenilen mesajı izleyicilere aktarabilmesi tasarımsal olarak doğru ambiyansın yaratılmasına bağlıdır.

Etkinlik Sunumları

Etkinlik sunumları; kongre, seminer ve benzeri etkinliklerde konuşmacıların aktaracakları bilgilerin görselleştirilmesine yardımcı olan materyallerdir. Etkinlik süresince kullanılacak olan bu materyaller, verilmek istenen mesajı hem içerik olarak hem de tasarımsal olarak desteklemelidir. Özgün Özpınar Sunum Stüdyosu, bu ilkeyi tüm tasarım süreçlerine yansıtmayı gaye edinmiştir. Türkiye'nin önde gelen markaları ve isimleri ile yürütülen onlarca etkinlik projesinde kaliteye odaklanan işlere öncelik verilmiştir.

Scroll Top